1-       تأمین حلال ها :  

حلالهای داخلی :

-                        نرمال بوتانول

-                        ایزوبوتانول

-                        زایلین

-                        متانول

-                        اسید استیک

-                        انواع الکل ها

-                        سایر حلال ها

حلالهای خارجی :

-                        گلیکول ها

-                        بوتیل گلیکول

-                        اتیل گلیکول

-                        متیل گلیکول

-                        سایر حلال ها

کتون ها :

-                        استون

-                        MIBK

-                        MEK

-                        …..

استرها :

-                        بوتیل اسیتات

-                        متیل اسیتات

-                        اتیل اسیتات

-                        ایزوبوتیل اسیتات

              

گالری عکس

Contact us

آدرس :   تهران –  اتوبان قم تهران –  بعد از فرودگاه حضرت امام (ره) -  شهرک صنعتی شمس آباد -  بلوار بوستان -  گلبن 18 -  پلاک  1

تلفن :      6 - 56232135

دورنگار :     56230668
JoomShaper