-  سازمان های تخصصی :

1 -  شرکت تعاونی تولید کنندگان رنگ و محصولات وابسته

آدرس :                / http://ccpr.biz

2 -  شرکت ملی نفت ایران

آدرس :                 http://www.nioc.ir

3 -  شرکت ملی صنایع پتروشیمی

آدرس :                 http://www.nipc.ir

4 -  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

آدرس :                 http:// iccima.ir/fa/

5 -  انجمن مهندسی شیمی ایران

آدرس :                 http://che.ir/

6 -  موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

آدرس :                 http://jcst.irancolorinstitute.com/

7 -  انجمن صنایع رنگ ایران

آدرس :                 www.

8 -  انجمن شیمی ایران

آدرس :           www.ics.ir             

 

ب -  نشریات تخصصی :

1 -  خبرنامه رنگ و پوشش

آدرس :                 http://www.irannewsletter.ir/

2 -  نشریه تخصصی صنایع رنگ، آبکاری و پوشش/ پوشش های سطحی

آدرس :                 http://www.irancoat.ir/

گالری عکس

Contact us

آدرس :   تهران –  اتوبان قم تهران –  بعد از فرودگاه حضرت امام (ره) -  شهرک صنعتی شمس آباد -  بلوار بوستان -  گلبن 18 -  پلاک  1

تلفن :      6 - 56232135

دورنگار :     56230668
JoomShaper