-  قوانین و مقررات        

-          درون سازمانی

-          دستورات ایمنی و بهداشتی محیط کارعمومی   

-          دستورات ایمنی و بهداشتی کار در آزمایشگاه  

-          دستورالعمل بهداشت شغلی    

-          مقررات ورود افراد و خودرو به کارخانه   

-          سایر مقررات درون سازمانی 

 

-          ملی و بین المللی   برخی مقررات ملی و بین المللی در حال تهیه، تدوین و بارگزاری است . 

گالری عکس

Contact us

آدرس :   تهران –  اتوبان قم تهران –  بعد از فرودگاه حضرت امام (ره) -  شهرک صنعتی شمس آباد -  بلوار بوستان -  گلبن 18 -  پلاک  1

تلفن :      6 - 56232135

دورنگار :     56230668
JoomShaper