موسسین :

موسسین و سهامداران اصلی شرکت عبارتند از :

1 -  جناب آقای محمد رضا حق نژاد  -   رئیس هیئت مدیره  

تلفن : 3-22333561 - 021

 

 2 -  جناب آقای روانبخش حق نژاد -  نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

تلفن :  6-56232135 - 021

 

3 -  جناب آقای سلمان حق نژاد  -  عضو هیئت مدیره

تلفن :  6-56232135 - 021

 

4 -  بازرس قانونی

5-  سایر سهامداران

گالری عکس

Contact us

آدرس :   تهران –  اتوبان قم تهران –  بعد از فرودگاه حضرت امام (ره) -  شهرک صنعتی شمس آباد -  بلوار بوستان -  گلبن 18 -  پلاک  1

تلفن :      6 - 56232135

دورنگار :     56230668
JoomShaper