گواهینامه ها

1 -  استانداردها

سیستم مدیریت کیفیت با استاندارد بین المللی/ ISO 9001  از  JAS ANZ  استرالیا

سیستم مدیریت محیط زیست با استاندارد بین المللی/ ISO 14001  از  JAS ANZ  استرالیا

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای با استاندارد بین المللی/ OHSA/ISO 9001  از  JAS ANZ  استرالیا

سیستم مدیریت یکپارچه/ IMS  با تأییدیه  JAS ANZ  استرالیا

2 -  عضویت در تشکل ها

عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران

3 -  تقدیر نامه ها         

تصاویر تقدیرنامه ها در حال بارگذاری می باشد )

4 -  تأییدیه های فنی         

تأییدیه ها / گواهینامه های تخصصی فنی در حال بارگذاری می باشد )

                            

     

گالری عکس

Contact us

آدرس :   تهران –  اتوبان قم تهران –  بعد از فرودگاه حضرت امام (ره) -  شهرک صنعتی شمس آباد -  بلوار بوستان -  گلبن 18 -  پلاک  1

تلفن :      6 - 56232135

دورنگار :     56230668
JoomShaper