کلیات :

این واحد صنعتی توانسته است؛ پس از نیم قرن فعالیت و کسب دانش تجربی مفید و در تعامل با مراکز و مراجع علمی/ پژوهشی/ مدیریتی و برخی تشکل های صنفی/ تخصصی ذیربط، تغییراتی بنیادین را در حوزه های ستادی و اجرایی خود ، جهت توانمندسازی سازمان متبوع ایجاد نماید .

گالری عکس

Contact us

آدرس :   تهران –  اتوبان قم تهران –  بعد از فرودگاه حضرت امام (ره) -  شهرک صنعتی شمس آباد -  بلوار بوستان -  گلبن 18 -  پلاک  1

تلفن :      6 - 56232135

دورنگار :     56230668
JoomShaper