آزمایشگاه |QC

1–  اطلاعات فنی مواد

بمنظور آگاهی بیشتر مشتریان محترم با محصولات تولیدی این شرکت

مشخصات و اطلاعات فنی برخی از مواد/ محصولات تولیدی

بنابر درخواست مشتریان برای آنان ارسال خواهد شد .

2–  کالیبراسیون

در شرکت صنایع شیمیایی مرجان پیمان جهت حصول اطمینان از دقت عمل فرآیندکنترل محصول نامنطبق و ارتقای سطح کیفیت محصولات تولیدی، کلیه تجهیزات و دستگاه های اندازه گیری موجود در آزمایشگاه متبوع ، بطور مستمر و دوره ای، توسط موسسه ای معتمد ، متخصص و دارای صلاحیت، مورد بازرسی فنی قرار گرفته و کالیبره می شوند .

تذکر : برگ گزارش/ تأییدیه های مراجع کالیبراسیون در بخش گواهینامه ها  قابل رویت می باشد .