صنایع شیمیایی مرجان پیمان

خانه

محصولات

سفارش

تماس

درباره

خرید انواع استرها

متیل استات

داخلی و خارجی
ماهانه
 • واحد: بشکه
 • خرید آسان
 • قیمت لحظه‌ای
استرها

ایزوبوتیل استات

داخلی و خارجی
ماهانه
 • واحد: بشکه
 • خرید آسان
 • قیمت لحظه‌ای
استرها

بوتیل گلیکول استات

داخلی و خارجی
ماهانه
 • واحد: بشکه
 • خرید آسان
 • قیمت لحظه‌ای
استرها

بوتیل گلیکول

داخلی و خارجی
ماهانه
 • واحد: بشکه
 • خرید آسان
 • قیمت لحظه‌ای
استرها

نرمال بوتیل استات

داخلی و خارجی
ماهانه
 • واحد: بشکه
 • خرید آسان
 • قیمت لحظه‌ای
استرها

نفت بی‌بو

مشابه ادتیو P-200 | داخلی و خارجی
ماهانه
 • واحد: بشکه
 • خرید آسان
 • قیمت لحظه‌ای
استرها

فرم سفارش