تقاضای همکاری

شرکت ها/ موسساتی که تمایل به همکاری با این شرکت جهت تأمین انواع ظروف بسته بندی مواد شیمیایی (اعم از: بشکه، بونکر و سایر اندازه ها و اشکال گوناگون) دارند؛ می توانند با تکمیل فرم درخواست همکاری پیمانکاری تأمین ظروف بسته بندی، آمادگی خود را اعلام دارند

  • اطلاعات شخصی

    اطلاعات شخصی خود را وارد کنید
  • پیام

    پیام ، سوال ، پیشنهاد یا انتقاد خود را وارد کنید

به دنبال یک مشاوربرای طرح کسب و کار؟