تقاضای همکاری

انواع فرم های تقاضای همگاری

افراد حقیقی و حقوقی که تمایل به نوعی از همکاری با این شرکت را دارند؛ می توانند با تکمیل یکی از فرم های زیر تقاضای همکاری خود اعلام فرمایند .

فرم ثبت درخواست پیمانکاری حمل و نقلی شرکت صنایع شیمیایی مرجان پیمان

فرم ثبت درخواست پیمانکاری تأمین ظروف بسته بندی شرکت صنایع شیمیایی مرجان پیمان

فرم ثبت درخواست پیمانکاری تأمین، تعمیر و نگهداری تجهیزات و دستگاههای شرکت صنایع شیمیایی مرجان پیمان

فرم تقاضای همکاری فردی

  • اطلاعات شخصی

    اطلاعات شخصی خود را وارد کنید
  • پیام

    پیام ، سوال ، پیشنهاد یا انتقاد خود را وارد کنید