حوزه اجرایی

سایت اصلی فعالیت ها در کارخانه ای به مساحت  4000  متر مربع در شهرک صنعتی شمس آباد بنا شده است و دارای امکانات و تأسیسات زیر می باشد :

–     ساختمان اداری دو طبقه

–     سه سوله بزرگ تولیدی و انبار نگهداری محصولات/ فرآورده ها

–     ده ها مخرن زیر زمینی و روزمینی نگهداشت مواد اولیه و محصولات تولیدی

–     تعداد قابل ملاحظه ای راکتور در اندازه ها و اشکال گوناگون

–     کلیه تجهیزات مکمل/ جانبی مورد نیاز هر یک از راکتورها  اعم از : بویلر ، کولینگ تاور ، میکسر ، . . .

–     یک آزمایشگاه مستقل با کلیه تجهیزات مورد نیاز که بطور مستمر و سالانه توسط مراجع ذیصلاح فرآیند کالیبراسیون در آن انجام می پذیرد .

طبق نظرسنجی انجام شده در سال پایه (بهمن/ 94)  از جامعه آماری مشتریان که بهترین میزان برای سنجش کیفیت محصولاتمان می باشد؛ میزان کیفیت محصولات تولیدی این شرکت در حد بسیار خوب و قابل رقابت با برخی محصولات مشابه خارجی می باشد. در این زمینه نیز براساس هدف گذاری انجام شده بدنبال ارتقاء آن نیز هستیم .

همچنین بمنظور تسهیل و تسریع امور مشتریان در تحویل به موقع و مناسب محموله های ارسالی ، تعدادی پیمانکار متعهد حمل و نقلی نیز با این شرکت همکاری دارند .