حوزه ستادی

در راستای استاندارد سازی ، ساماندهی ، مستند سازی و یکپارچگی با نگرش سیستمی در کلیه امورات جاری (ستادی و اجرایی) و برای همراه شدن با رشد سریع تکنولوژی و تغییرات محیطی کسب و کار ، این واحد صنعتی؛
با استقرار سیستم مدیریت یکپارچه/ IMS استاندارهای مدیریتی سه گانه : کیفیت/ ISO9001  ، محیط زیست/ ISO14001  و ایمنی و بهداشت حرفه ای/ OHSAS/ISO18001 در سطح سازمان (شرکت وکارخانه) موفق به کسب گواهینامه های معتبر بین المللی تمامی آنها در آخرین ماه از سال 2015  میلادی – مصادف با آذر/94 –  از سازمان جهانی استاندارد سازی/ ISO  شده است .

همچنین؛ بمنظور ایجاد راهنمایی برای چگونگی ادامه فعالیت های آینده واحد صنعتی متبوع در افق 1400 ، طی یک برنامه ریزی استراتژیک ، سند چشم انداز شرکت شامل: رسالت ، چشم انداز ، ارزش ها ، راهبردها و اهداف راهبردی را نیز تدوبن و تبیین نموده است .

براساس فرآیندهای موجود در سیستم مدیریتی یکپارچه/ IMS  ، بطور مستمر و در دوره های تعریف شده کلیه تأمین کنندگان و پیمانکاران طرف قرارداد با این شرکت مورد بررسی و ارزیابی دوره ای قرار می گیرند .

میزان رضایت مندی مشتریان نیز بصورت مستمر و دوره ای مورد پایش، اندازه گیری و تجزیه وتحلیل قرار دارد. بطوریکه در سال پایه/ 94  و در اولین مرحله ارزیابی، میزان رضایتمندی مشتریان از شرکت صنایع شیمیایی مرجان پیمان در مجموع دو حوزه ستادی و اجرایی با حدود 11 معیار و شاخص های ذیربط ، در حد بسیار خوب/ عالی  برآورد شده است. البته در خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه وسند راهبردی برای ارتقای این سطح از رضایتمندی، هدف گذاری هایی صورت گرفته که طبق برنامه ریزی های انجام شده بدنبال تحقق آنها خواهیم بود .