خدمات مشاوره فنی تخصصی

لف –  خدمات مشاوره فنی تخصصی در زمینه های :

1-       تولید و تأمین حلال ها

2-       مشابه سازی/ معادل سازی حلال های تخصصی

3-       مشاوره در طراحی و راه اندازی واحدهای صنعتی مشابه/ مرتبط

4-       سایر خدمات مشاوره حسب مورد

 

  • اطلاعات شخصی

    اطلاعات شخصی خود را وارد کنید
  • پیام

    پیام ، سوال ، پیشنهاد یا انتقاد خود را وارد کنید