سند چشم انداز

سند چشم انداز شرکت صنایع شیمیایی مرجان پیمان –  در افق  1400

 رسالت :

تولید و تأمین انواع حلال ها و …  مورد نیاز صنعت نفت و انرژی ، رنگ و رزین و چسب کشور و منطقه .

 چشم انداز :

قرارگرفتن در جایگاه بیست شرکت برتر ( بین صنایع کوچک) در حوزه رنگ و رزین و چسب سطح کشور با تکیه بر :

1 –  حاکمیت ارزش های اسلامی –  ایرانی و سازمانی .

2 –  نگرشی سیستمی بر فرآیندهای انجام کار .

3 –  سازمانی یادگیرنده و دانش محور .

4 –  توسعه پایدار با تولیدی ایمن .

 ارزش ها :

1 –  تقویت روحیه برادری و برابری در تعاملات سازمانی با تمامی ذینفعان و حفظ اتحاد و هم نوع دوستی .

2 –  حفظ ارزش های دینی و کرامت انسانی درکلیه فعالیت ها و گذشت و فداکاری در مواقع لزوم و بروز خطر .

3 –  شایسته سالاری در بکارگیری افراد و تقویت خلاقیت ، نوآوری و خود باوری در کارکنان .

4 –  استاندارد سازی و رویکردی فرآیندی در فعالیت ها با مدیریت کیفیت فراگیر  و حفظ محیط زیست .

5 –  مشتری مداری، مدیریت ریسک و مسئولیت اجتماعی با بهبود مستمر و اثربخش در تعالی سازمانی .

 راهبردها :

1 –  بهره برداری بهینه و استفاده حداکثری از ضایعات اولیه مواد شیمیایی (برخی صنایع وابسته) و ایجاد ارزش افزوده بر روی آنها .

2 –  تأکید بر صادرات و ارز آوری با کسب سهمی از بازار بین المللی (منطقه ای و جهانی)  .

3 –  همکاری و مشارکت با سازمان ها و گروه های تخصصی/ NGO های علمی – کاربردی .

4 –  توسعه بازار و محصول از طریق افزایش تولید و گسترش عرضه محصولات فعلی و جدید .

5 –  ارتقای موقعیت رقابتی با تقویت برند تجاری شرکت، ارتقای کیفیت و تنوع محصولات، افزایش مشتریان و وفاداری آنان .