صادرات و واردات

صادرات و واردات

–          کشورهای هدف صادراتی   :  افغانستان ، عراق ، پاکستان و  …..

–          محصولات صادراتی    :  انواع تینر ، انواع سولوسو  و  ……

–          کشورهای هدف وارداتی  :  روسیه ، کره ، هندوستان ، برخی کشورهای اروپا  و  …….

–          محصول وارداتی   :  ………………