کلیات بازگانی

عمده فعالیت های بخش بازرگانی (خرید و فروش) شرکت عبارت است  از :

–       تهیه ، تأمین و خرید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات داخلی شرکت

–       تأمین و فروش مواد اولیه داخلی و خارجی مورد نیاز صنایع/ واحدهای تولیدی و بازرگانی

–       تهیه و تأمین محصولات تولیدی و سایر حلال های مورد نیاز نمایندگی های توزیع و فروش شرکت

–       صادرات و واردات مواد شیمیایی مورد نیاز