معرفی مدیران و وظایف سازمانی

معرفی مدیران و وظایف سازمانی

مدیر عامل و رئیس کارخانه - جناب آقای روانبخش حق نژاد

وظیفه کلی: مدیریت شرکت و اداره کارخانه
تلفن : 6-56232135 - 021</p> <p>ایمیل : info@marjanpeyman.com</p> <p>

مدیر بازرگانی - جناب آقای محمد رضا حق نژاد

وظیفه کلی: انجام امور بازرگانی (خرید ، فروش ، بازریابی ، صادرات و واردات) شرکت
تلفن : 3-22333561 - 021</p> <p>ایمیل : info@marjanpeyman.com</p> <p>

مدیر اداری مالی - جناب آقای محمد صادق نوری مقدم

وظیفه کلی: انجام امور اداری، مالی، منابع انسانی، امور حقوقی و قراردادهای شرکت
تلفن : 3-22333561 - 021</p> <p>ایمیل : info@marjanpeyman.com</p> <p>

مدیر برنامه ریزی و QA - جناب آقای سید جعفر حسینی

وظیفه کلی: طراحی و معماری سازمانی - تدوین برنامه های کوتاه و بلند مدت - تهیه سیستم ها و روش های مورد نیاز - نگهداشت و ارتقاء سیستم ها و استانداردهای جاری - ایجاد و حفظ ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست در سطح سازمان/ HSEQ - ارزیابی تأمین کنندگان ، مشتریان و پیمانکاران
تلفن : 6-56232135 - 021</p> <p>ایمیل : info@marjanpeyman.com</p> <p>

سرپرست واحد آزمایشگاه/ QC - جناب آقای مهندس هومن استکی

وظیفه کلی: تحقیق و پژوهش در ارتقاء کیفیت محصولات - انجام کلیه اقدامات کنترل کیفیی نمونه های مواد اولیه و محصولات در حال تولید/ نگهداری در مخازن - تهیه مشخصات فنی محصولات - کنترل محصولات نامنطبق
تلفن : 6-56232135 - 021</p> <p>ایمیل : info@marjanpeyman.com</p> <p>

سرپرست واحد تولید/ فنی - جناب آقای روانبخش حق نژاد

وظیفه کلی: انجام عملیات لازم در فرآیند تبدیل مواد اولیه به محصول - تولید سایر محصولات سفارشی مطابق مشخصات فنی درخواستی - نگهداری بهینه کلیه مواد شیمیایی موجود در مخازن و بسته بندی ها
تلفن : 6-56232135 - 021</p> <p>ایمیل : info@marjanpeyman.com</p> <p>

سرپرست واحد پشتیبانی

وظیفه کلی: تأمین ، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و دستگاه های تخصصی تولید و انتقال مواد - پیگیری خدمات حمل و نقلی - خدمات عمومی و فضای سبز محیط کارخانه
تلفن : 6-56232135 - 021</p> <p>

دفتر مدیرعامل و روابط عمومی - سرکار خانم الهام انتظامی

وظیفه کلی: انجام فعالیت های دفترداری - منشی گری مدیریت عالی سازمان - امور روابط عمومی
تلفن : 3-22333561 - 021</p> <p>

سرمتصدی حسابداری - سرکار خانم منیره کردی

وظیفه کلی: انجام امور حسابداری شرکت ( دریافت ها ، پرداخت ها ، صدور فاکتور فروش ، بایگانی اسناد مالی و ... )
تلفن : 3-22333561 - 021</p> <p>

متصدی تأمین و فروش - سرکار خانم آزیتا پورهاشمی

وظیفه کلی: پیگیری خرید و تأمین مواد اولیه مورد نیاز - ارتباط با مشتریان و انجام امور فروش محصولات
تلفن : 3-22333561 - 021</p> <p>

سر متصدی تأمین و فروش - جناب آقای سلمان حق نژاد

وظیفه کلی: پیگیری خرید و تأمین مواد اولیه مورد نیاز - ارتباط با مشتریان و انجام امور فروش محصولات
تلفن : 6-56232135 - 021</p> <p> ایمیل : info@marjanpeyman.com</p> <p>

متصدی فروش - جناب آقای حمید حق نژاد

وظیفه کلی: بازاریابی فروش محصولات تولیدی در تعامل با مشتریان
تلفن : 6-56232135 - 021</p> <p> ایمیل : info@marjanpeyman.com</p> <p>

متصدی فروش - جناب آقای سعید حق نژاد

وظیفه کلی: بازاریابی فروش محصولات تولیدی در تعامل با مشتریان
تلفن : 3-22333561 - 021</p> <p> ایمیل : info@marjanpeyman.com</p> <p>