کارخانه

  • آدرس : استان تهران – اتوبان قم تهران – بعد از فرودگاه حضرت امام (ره) - شهرک صنعتی شمس آباد - بلوار بوستان - گلبن 18 - پلاک 1

  • تلفن : 6 - 56232135 - 021

    دورنگار : 56230668 - 021

دفتر مرکزی

  • دفتر تهران :

  • آدرس : بدلیل جابجایی متعاقباٌ اعلام می گردد .

    تلفن : 3 - 22333561 - 021

    دورنگار : 22333400 - 021